Varlık Yönetim Şirketi Nedir?

Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ) faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bankalar Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Türkiye'de mevcut durumda, BDDK tarafından faaliyet izni almış olan 9 VYŞ bulunmaktadır. Bu VYŞ'lerin Bankalar Kanunu çerçevesinde belirlenen faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

 

o Tahsili gecikmiş alacakların finansal kurumlardan (banka, katılım bankaları, kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketleri ve diğer mali kurumlar) satın (devir) alınması;

o Devir alınan aktiflerin yönetilip geliştirilerek azami değer artışının sağlanması;

o Bankaların tahsili gecikmiş alacak portföylerinin veya devir alınan tahsili gecikmiş alacakların yönetilmesi ve takip edilmesi;

o Bankaların, katılım bankalarının, diğer mali kurumların alacakları ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğacak alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması, tahsil edilmesi, veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmetlerinin verilmesi;

o Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi;

o Finansal kurumlardan (banka, katılım bankaları, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketleri) devir (satın) alınan tahsili gecikmiş alacakların yeniden yapılandırılarak satılması.

 

Lütfen Dikkat!

    • Kredi kartları için "borç kapatma" hizmeti sunan kişi ve kurumlar, ne BDDK'dan herhangi bir yasal izne sahiptir ne de Varlık Yönetimi şirketleri ile herhangi bir ilişkileri vardır.